แห้ว ฮาน่า

กํากับการแสดง

2526

ไอ้ทุยลุยกรุง

- ผู้กำกับ