แสวง ดิษยะวรรธนะ

แสวง ดิษยะวรรธนะ

ช่างภาพ

2511

เนื้อคู่

- ถ่ายภาพ
2516

ผาเวียงทอง

- ถ่ายภาพ
2517

ประทีปอธิษฐาน

- ถ่ายภาพ
2517

พยานบาป

- ถ่ายภาพ
2519

หมัดไทย

- ถ่ายภาพ
2521

มันส์เขาละ

- ถ่ายภาพ
2521

ไอ้ซ่าส์

- ถ่ายภาพ
2522

สุดห้ามใจรัก

- ถ่ายภาพ
2524

เสือโค่นสิงห์

- ถ่ายภาพ
2525

แม่แตงร่มใบ

- ถ่ายภาพ
2526

กำนันสาว

- ถ่ายภาพ