แสนสุข อินทรพรหม

แสนสุข อินทรพรหม

โปรดักชั่น

2520

รักไม่รู้ลืม

- อำนวยการสร้าง
2529

สิ้นสวาท

- อำนวยการสร้าง
2529

หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า

- อำนวยการสร้าง