แสนยานุภาพ สังขวนิช

แสนยานุภาพ สังขวนิช

นักเขียน

2521

ครูบ้านนอก

- บทภาพยนตร์
2525

เทพธิดาโรงงาน

- เรื่อง/บทภาพยนตร์
2526

แก็งค์ไอติม

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2526

เงิน เงิน เงิน

- บทภาพยนตร์
2528

หมอบ้านนอก

- บทภาพยนตร์