แววตา สัตยาพันธุ์

แววตา สัตยาพันธุ์

โปรดักชั่น

2521

กามเทพหัวเราะ

- อำนวยการสร้าง