แม็ค กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธ์

แม็ค กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธ์ ชื่ออื่น : ศรัณย์ รุจีรัตนาวรพันธ์  ชื่ออังกฤษ : Max Kornthas Rujeerattanavorapan เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย
  • วันเกิด : 25 ตุลาคม 2536
  • ส่วนสูง : 180 ซม.
  • กรุ๊ปเลือด : O
  • การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ติดตาม แม็ค กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธ์ ได้ที่

IG : mmaxmax