แม็ก จิรายุทธ คันธยศ

จิรายุทธ คันธยศ หรือ แม็ก, แม็กซิม เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530