แมน ศุภกฤต จรูญเมธา

ศุภกฤต จรูญเมธา ชื่อเล่น แมน ชื่ออังกฤษ : Man Supakrit Charoonmatha เป็นนักแสดงชาวไทย
  • เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2542
  • ด้านการศึกษา ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตาม แมน ศุภกฤต จรูญเมธา ได้ที่

IG : mamannnnnn