แมน การิน ศตายุ

การิน ศตายุ ชื่อเล่น แมน เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2524 เป็นนักแสดง โด่งดังมาจากการประกวดดัชชี่บอยปี 2542 ด้านการศึกษา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสถิติ ปริญญาโทคณะบริหาร (สาขาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักแสดง

2015

ข้าบดินทร์

- คุณชายช่วง (รับเชิญ)
2013

ข้าวนอกนา

- สมพันธ์
2013

สามี

- ธีรพัฒน์ (รับเชิญ)
2012

หมูแดง

- อานนท์
2010

เขยบ้านนอก

- หัสดี โอวัฒนา
2009

ปราสาทมืด

- หม่อมเจ้าพงศ์อิศรา อิศรา (รับเชิญ)
2009

ไฟรักอสูร

- โจ้ (ตอนโต)
2006

น่ารัก

- โชติช่วง
2006

เทใจรักนักวางแผน

- ปกรณ์ (แมน)
2005

บาปรักทะเลฝัน

- เกียรติกล้า