แพร นิชา ปาลวัฒน์วิไชย

นิชา ปาลวัฒน์วิไชย ชื่อเล่น แพร เกิด 9 มิถุนายน 2533 เป็นนักแสดงชาวไทย สูง 160 ซม. ด้านครอบครัว มีน้องสาวฝาแฝด 1 คน ชื่อ พลอย ด้านการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนิสิตใน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68

นักแสดง

2018

บ่วงรักซาตาน

- อิงขวัญ
2017

มายา

- พยาบาลของมรกต (รับเชิญ)