แพร ดวงชีวัน ภาระสาร

ดวงชีวัน ภาระสาร ชื่อเล่น แพร วันเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2535 ด้านการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์