แพมแพม ดาราธิป เพียรวัจนธรรม

ดาราธิป เพียรวัจนธรรม ชื่อเล่น แพมแพม เกิดวันที่ 9 มิถุนายน 2535

นักแสดง

2013

พรพรหมอลเวง

- รสิกา (รับเชิญ)
2012

แววมยุรา

- (รับเชิญ)