แพน พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์

พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์ ชื่อเล่น แพน เกิด 13 มีนาคม 2538 ด้านการศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักแสดง

2013

ฟัด จัง โตะ

- เพื่อนแก๊ป 1 (นักแสดงสมทบ)

นักแสดง

2016

นางอาย

- จอยคาม
2015

สุดแค้นแสนรัก

- อาจารย์มยุรีย์ ทวีวัฒนะ (ยุรีย์) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)