แพน บอระเพ็ด

แพน บอระเพ็ด

นักแสดง

2518

โรงแรมผี

- นายปราโมทย์
2512

ตาลเดี่ยว

- เด่น