แป๋ม ไปรยา สังขจินดา

ไปรยา สังขจินดา ชื่อเล่น แป๋ม ชื่ออังกฤษ : Pam Priya Sangkhachinda เป็นนักแสดงชาวไทย