แป๊ะ หน้าเป็น

แป๊ะ หน้าเป็น

กํากับการแสดง

2522

ตลกร้องไห้

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2524

แก้วกาหลง

- บทภาพยนตร์
2524

ซูเปอร์เก๋าส์

- บทภาพยนตร์
2524

ผีตาโบ๋

- บทภาพยนตร์
2526

ไอ้ทุยลุยกรุง

- บทภาพยนตร์