แป๊ะอ้วน

นักแสดง

2495

พ่อครูเอก

- ฟื้น
2514

ธารรักไทรโยค

- ผู้ใหญ่เทิ้ม
2504

มังกรหยก

- เล่งตี่เซี่ยงยิ้ง
2499

หงษ์หยก

- คนขายเต้าฮวย
2496

จอมหิว

- พี่หมู