แป้น ปลื้มสระไชย

แป้น ปลื้มสระไชย นักแสงหนังบู๊ชื่อดังในอดีต มีผลงานการแสดงอยู่หลายเรื่อง

นักแสดง