แบม กัญกนิษฐ์ มั่งมี

กัญกนิษฐ์ มั่งมี ชื่อเล่น แบม
  • สูง 170 ซม.
  • ด้านการศึกษา ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย