แบงค์ ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์

ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ ชื่อเล่น แบงค์ เกิดวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2538 ด้านการศึกษา ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

นักแสดง

2021

4Kings อาชีวะ ยุค 90

- เอ็กซ์ ประชาชล

นักแสดง

2022

ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว

- ปกป้อง ใจมั่น (ป้อง)
2018

กาหลมหรทึก (กา-หน-มะ-หอ-ระ-ทึก)

- นายแพทย์เตช สุมนกุล (วัยหนุ่ม)
2017

ล่า

- สันติ
2015

รูมอะโลน 2

- ทะเล
2015

แอบรักออนไลน์

- ภูมิ (พี่ชายของพริบพราว) (รับเชิญ)