แนม ซีแนม สุนทร

ซีแนม สุนทร ชื่อเล่น แนม เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2528 เป็นคนไทยเชื้อสายอิตาเลีย