แท้ ประกาศวุฒิสาร

แท้ ประกาศวุฒิสาร

ช่างภาพ

2489

ชายชาตรี

- ลำดับภาพ/ตัดต่อ
2494

โตนงาช้าง

- ถ่ายภาพ
2495

เสมาทองคำ

- ถ่ายภาพ
2495

รอยกรรม

- ถ่ายภาพ
2496

สาวเครือฟ้า

- ถ่ายภาพ
2499

ไฟชีวิต

- ถ่ายภาพ
2499

สามรักในปารีส

- ถ่ายภาพ
2499

หงษ์หยก

- ถ่ายภาพ
2500

ปาหนัน

- ถ่ายภาพ
2502

เชลยรัก

- ถ่ายภาพ

กํากับการแสดง

2494

โตนงาช้าง

- ผู้กำกับ
2512

เมืองแม่หม้าย

- ผู้กำกับ
2514

แก้วสารพัดนึก

- ผู้กำกับ
2515

เจ้าลอย

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2492

สุภาพบุรุษเสือไทย

- อำนวยการสร้าง
2494

โตนงาช้าง

- อำนวยการสร้าง
2500

ปาหนัน

- อำนวยการสร้าง
2501

เห่าดง

- อำนวยการสร้าง
2502

เชลยรัก

- อำนวยการสร้าง
2502

สี่คิงส์

- อำนวยการสร้าง
2503

เสือเฒ่า

- อำนวยการสร้าง
2507

ชายชาตรี

- อำนวยการสร้าง
2512

เจ้าหญิง

- อำนวยการสร้าง

ลำดับภาพ