แทน ถิรวัฒน์ หมอกชัย

ถิรวัฒน์ หมอกชัย ชื่อเล่น : แทน ชื่ออื่น : อนุกูล หมอกชัย ชื่ออังกฤษ : Tan Anugoon Mokchai เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 6 กันยายน 2540 (อายุ 26 ปี)
• การศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาบัยขอนแก่น