แตงโม ดนยา รัตนเพชร์

ดนยา รัตนเพชร์ ชื่อเล่น แตงโม