แดง ร้อยบาง

โปรดักชั่น

2522

จิ๊กกี๋ก็มีหัวใจ

- อำนวยการสร้าง
2524

เมียสองต้องห้าม

- อำนวยการสร้าง