แชน เชิดพงษ์

แชน เชิดพงษ์

นักแสดง

2493

พันท้ายนรสิงห์

- พระราชสงคราม

นักเขียน

2496

ทะเลทม

- บทประพันธ์