แจม บัณฑิตา กรรณสูต

บัณฑิตา กรรณสูต ชื่อเล่น: แจม ชื่ออังกฤษ : Jam Bantita Kannasut