แคลร์ จิรัศยา วงษ์สุทิน

จิรัศยา วงษ์สุทิน ชื่อเล่น แคลร์ รูปจาก: facebook.com/hatetagtheproject

นักเขียน

2557

ฝากไว้..ในกายเธอ

- บทภาพยนตร์
2561

โฮมสเตย์

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

2560

ABABO อะ-บา-โบ

- ผู้กำกับ

กํากับการแสดง

นักเขียน

2566

DELETE ดีลีต

- บทโทรทัศน์