แคร์ วงศ์วชิรา เพชรแก้ว

วงศ์วชิรา เพชรแก้ว ชื่อเล่น: แคร์ ชื่ออังกฤษ : Care Wongwachira Petchkeaw เป็นนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 5 กันยายน พ.ศ.2538
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แคร์ วงศ์วชิรา เพชรแก้ว เป็นนักแสดงในโมเดลลิ่ง
ติดตาม แคร์ วงศ์วชิรา เพชรแก้ว ได้ที่

IG : care_wpk