แคร์ ปาณิสรา ริกุลสุรกาน

ปาณิสรา ริกุลสุรกาน ชื่อเล่น แคร์ เกิดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2539 ด้านการศึกษา ศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสารวิทยา คณะศิลปกรรม สาขาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต