แขไข เทวิณ

แขไข เทวิณ

นักเขียน

2500

ทุ่งรวงทอง

- บทประพันธ์
2501

เกล็ดแก้ว

- บทประพันธ์
2503

ยอดมนุษย์

- บทประพันธ์
2503

สายสวาทยังไม่สิ้น

- บทประพันธ์
2504

ม่านไข่มุก

- บทประพันธ์
2504

เยี่ยมวิมานรัก

- บทประพันธ์
2522

ทุ่งรวงทอง

- บทประพันธ์
2525

สายสวาทยังไม่สิ้น

- บทประพันธ์
2526

เกล็ดแก้ว

- บทประพันธ์