แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม

คาเมร่า

2010

ลูกโขน

- กำกับภาพ