แกม มหรณพ

นักเขียน

2498

ตังเก

- บทประพันธ์
2502

งูเห่าไฟ

- บทประพันธ์