เฮเดน ฟิชเชอร์

เฮเดน ฟิชเชอร์ เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เป็นลูกครึ่ง ไทย-ออสเตรเลีย

นักแสดง

2014

อย่าลืมฉัน

- วันจักร รัตนชาติ (ไข่)