เอ๋ย สุประวีณ์ พลการ

สุประวีณ์ พลการ ชื่อเล่น เอ๋ย ชื่ออังกฤษ : Aey Supprawee Ponlathan