เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น

อิศริยา สายสนั่น ชื่อเล่น เอ๊ะ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 เป็นบุตรของรพิพันธ์ สายสนั่น เธอมีพี่น้อง 5 คน โดยเป็นบุตรคนที่ 3 บิดามารดาได้แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็ก อิศริยา สายสนั่นได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยมีมารดาเป็นผู้ดูแล โดยอิศริยาได้ศึกษาและทำงานไปพร้อมกัน การศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัมพรไพศาล สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ แล้วสอบเทียบ ม.6 ได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จศึกษาระดับปริญญาเอกคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักแสดง

2566

เลือดกากี

- ธารทิพย์
2565

Broken Anniversary

- วันดี
2555

น้องเมีย

- งามเนตร
2554

หอ หึ หึ

- ลัดดา
2553

จงกลกิ่งเทียน

- เทียนกันยา
2553

กุหลาบซ่อนหนาม

- ปาลิไลยก์
2552

สาปภูษา

- ไหมพิม
2550

กิ่งกาหลง

- กาหลง/นนทลี
2548

นางบาป

- หยาด
2546

เกล็ดมรกต

- ดวงดาว
2545

หัวใจไกลปืนเที่ยง

- ใกล้เที่ยง
2544

แฝดล่องหน

- พิมพ์เดือน/พิมพ์ดาว
2543

สายธารหัวใจ

- ศิริกัญญา
2543

มนต์มายา

- มายาวี / มายา
2542

เงาอโศก

- ปี่

โปรดักชั่น

2564

เวราอาฆาต

- ดูแลการผลิต
2566

เลือดกากี

- ควบคุมการผลิต