เอ้อ บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา

เอ้อ บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา ชื่ออังกฤษ : Er Bunya Ariyasriwatana เป็นผู้กำกับชาวไทย

นักแสดง

2565

ณ ขณะเหงา

- เกรียง

นักเขียน