เอเอ ภัทรบุตร เขียนนุกูล

ภัทรบุตร เขียนนุกูล ชื่อเล่น เอเอ เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 ด้านการศึกษา มัธยมจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด และ กลยุทธ์ตราสินค้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักแสดง

2020

The Moment Since

- คุณจิมมี่
2019

ดอกคูนเสียงแคน

- สงเคราะห์
2016

Angel Destiny อุบัติรักเทวา

- อนิรุทธิ์ หรือ รุต
2014

มนต์เจตภูต

- ร้อยตำรวจเอก พิชิตชัย เข็มนานุกูล/ผู้กองพิชิตชัย/อดีต ซีพรามณ์