เอเซีย ปทุมแก้ว

เอเซีย ปทุมแก้ว

นักแสดง

2540

ดวงใจพิสุทธิ์

- หวันยิหวา (ปุ๊กกี้)
2539

เพลิงบุญ

- พิมาลา มิตรอมร (พิม) (วัยเด็ก)
2539

ด้วยแรงอธิษฐาน

- นัทธมน (ตอนเด็ก)
2538

สกาวเดือน

- ปัทมา ราชไมตรี (ตอนเด็ก)