เอิบ กันตะถาวร

เอิบ กันตะถาวร

กํากับการแสดง

2495

ถิ่นคาวเลือด

- ผู้กำกับ
2495

รอยกรรม

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2495

ถิ่นคาวเลือด

- บทภาพยนตร์