เอส ซาโต้

เอส ซาโต้

ช่างภาพ

2523

จระเข้

- ถ่ายภาพ