เอม อาดาจิ

เอม อาดาจิ

ช่างภาพ

2523

จระเข้

- ถ่ายภาพ