เอม สาธิดา ปิ่นสินชัย

เอม สาธิดา ปิ่นสินชัย (ชื่ออังกฤษ : Aim Satida Pinsinchai) เป็นนักร้องชาวไทย
• วันเกิด : 18 กันยายน 2535 (อายุ 31 ปี)
• ส่วนสูง : 167 ซม.
• การศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี : ระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม เอม สาธิดา ปิ่นสินชัย ได้ที่
IG : aimsatida