เอม ภูมิภัทร ถาวรศิริ

ชื่อ : เอม ภูมิภัทร ถาวรศิริ ชื่ออังกฤษ : Aim Bhumibhat Thavornsiri วันเกิด : พ.ศ. 2536 ส่วนสูง : 170 ซม. การศึกษา : ปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภูมิภัทร ถาวรศิริ (ชื่อเล่น: เอม) เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย IG: aelmsleep