เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม

ทสร กลิ่นเนียม ชื่อเล่น เอมี่ ชื่ออังกฤษ : Emi Thasorn Klinnium เป็นนักแสดงชาวไทย
  • เกิดวันที่ 25 เมษายน 2541
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดตาม เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม ได้ที่

IG : emiamily