เอนจอย ธิดารัตน์ ปรือทอง

ธิดารัตน์ ปรือทอง ชื่อเล่น เอนจอย เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2540 การศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล