เอก วงษ์ชื่น

เอก วงษ์ชื่น

กํากับการแสดง

2538

ภูตพิศวาส

- ผู้ช่วยผู้กำกับ