เอก จักรภพ เพ็ญแข

ดร.จักรภพ เพ็ญแข ชื่อเล่น เอก เกิด 21 ตุลาคม 2510 ศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น เข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบปริญญาตรีแล้ว จึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา เริ่มการทำงานครั้งแรกกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระยะหนึ่ง แล้วลาออกไปเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ทูต กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาได้ลาออกมาทำงานสื่อมวลชนเต็มตัว โดยเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หลายรายการ เป็นระยะเวลากว่าสิบปี ภายหลังเข้าสู่วงการเมือง ผลงาน รายการโทรทัศน์ -โลก 360 องศา -สำรวจโลก -อรุณรุ่งที่เมืองไทย -เวลาโลก หนังสือเล่ม -สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544. -ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ). กรุงเทพฯ : สีดา, 2545. -100 ความเชื่อ 100 ความจริง. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2546. -พันธมิตรหรือพันธมาร. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546. -ขอบฟ้าที่ตาเห็น. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547. -ชำเราชาวอิรัก. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547. -ทะเลทรายกับสายหมอก. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547. -โลก...สุขกับโศก มิได้สิ้นอย่าสงสัย. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548. -สยามตามหาเพื่อน. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548. -หยดเลือดในทะเลทราย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549. -โลกทั้งใบให้ไทยเมืองเดียว. กรุงเทพฯ : ตกผลึก, 2550. -ประชาธิปไตยในกรงขัง. กรุงเทพฯ : เพื่อนพ้องน้องพี่, 2550. -กลอนผ่านกระจก

นักแสดง

2547

เจ้าสาวผัดไทย

- พิธีกร "วิเคราะห์ขาว" (รับเชิญ)