เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ เป็นผู้กำกับหนังชาวไทย

กํากับการแสดง

2528

เพื่อแผ่นดินไทย

- ผู้กำกับ
2528

วัลลี

- ผู้กำกับ
2530

บ้าน (จนตรอก)

- ผู้กำกับ
2537

สมปรารถนา

- ผู้กำกับ