เอกณชพงศ วงษ์ชื่น

เอกณชพงศ วงษ์ชื่น

กํากับการแสดง

2554

สมหวัง...สู้สู้

- ผู้กำกับ